Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.:
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Numer sprawy: 015/2017

W dniu 13.04.2017 r. Zamawiający: Miasto Bydgoszcz, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.U.E).

W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, w poniższych plikach:
1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2017/S 073-139503 opublikowane w DzUUE w dniu 13.04.2017 r.,
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ).

Zamawiający informuje, że instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w SIWZ jest dostępna na stronie internetowej
Urzędu Zamówień Publicznych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Termin składania ofert upływa w dniu 26.04.2017 r., godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Marlena Krzyżaniak, tel.: +48 52-582-27-69, faks: +48 52-582-27-77, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W plikach poniżej zamawijacy zamieszcza informację o zmianie nr 1, wraz z treścią zmiany przesłanej do publikacji w DZ.U.U.E.) w dniu 21.04.2017 r.

 Termin składania ofert upływa w dniu 04.05.2017 r., godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

 W plikach poniżej zamawijacy zamieszcza informację o zmianie nr 2, wraz z treścią zmiany przesłanej do publikacji w DZ.U.U.E.) w dniu 25.04.2017 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.05.2017 r., godz. 10:30.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 11:00.

 W pliku poniżej Zamawiający zamieścił informację z sesji otwarcia ofert w ww. postępowaniu.

W pliku poniżej Zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu postępowania w części  II - ubezpieczenia komunikacyjne

 W pliku poniżej Zamawiający zamieścił informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - w zakresie części I