Inwestycje i Projekty

Czytaj więcej...Trwają prace przy rewitalizacji uliczek Starego Rynku. Swój dawny blask odzyskają ulice: Mostowa, Spichlerna, Batorego, Trybunalska, Jezuicka, Niedźwiedzia, Farna, Ku Młynom, Grodzka na odcinku od Spichrzy do ulicy Mostowej.

Poza uliczkami wyremontowane zostaną również mosty: Sulimy Kamińskiego, Ku Młynom, Tamka.

Czytaj więcej...Konsekwentnie zmierzamy do wybudowania sieci wypożyczalni rowerów, które umożliwią poruszanie się na dwóch kółkach po mieście i najbliższych okolicach.

W ramach ogłoszonego przetargu, planujemy na terenie Bydgoszczy wybudować 31 stacji z 310 rowerami. Aby pierwszy raz skorzystać z roweru publicznego będzie należało jednorazowo uiścić opłatę rejestracyjną i inicjacyjną Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego w wysokości 10 złotych, która jednocześnie pokryje koszty wypożyczeń do wartości opłaty.

W najbliższym czasie planujemy dalszą rozbudowę infrastruktury rowerowej w naszym mieście. I tak, wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kraszewskiego do ronda Grunwaldzkiego wraz z rondem, wybudujemy ścieżki rowerowe po obu stronach ulicy o długości półtora kilometra każda. Inwestycja obejmie również przebudowę istniejącej drogi serwisowej na odcinku pół kilometra.

Czytaj więcej...Obecnie trwają prace nad modernizacją kolejnych sygnalizacji świetlnych i przygotowaniem ich do włączenia do systemu ITS. Prace są prowadzone na ulicach Solskiego - Bielicka oraz Solskiego - Ugory. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z budową nowych sygnalizacji świetlnych na ulicach Solskiego przy ulicy Leszczyńskiego i Skorupki. Wszystkie modernizowane i budowane sygnalizacje będą pracowały w oparciu o nowe programy sygnalizacji świetlnej. W pierwszym okresie po uruchomieniu sygnalizacji świetlnych będziemy testowali przyjęte założenia programowe (ustawienia długości czasów zielonych). W tym okresie sygnalizacje będą pracowały niezależnie od siebie. Natomiast w okresie wakacji planujemy podłączyć je docelowo do centralnego systemu sterowania ruchem.

Harmonogram prac związanych z budową ITS (link)

Strona 15 z 16