Inwestycje i Projekty

Czytaj więcej...Trwają prace rewitalizacyjne na uliczkach wokół Starego Rynku. Nowe, stylowe balustrady oraz latarnie zyska również Most im. Sulimy Kamińskiego.

Czytaj więcej...

Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń, Powiatem Toruńskim oraz Powiatem Bydgoskim, otrzymało w ramach projektu pn. „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej, jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego" - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 - dofinansowanie do opracowania pn. „Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych miast Bydgoszczy i Torunia oraz powiatów bydgoskiego i toruńskiego".

Czytaj więcej...

Miasto otrzymało wsparcie finansowe na budowę ulicy Nowokileckiej z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Umowa została podpisana: 29 sierpnia w Toruniu.

Czytaj więcej...

Otwarcie ofert na Bydgoski Rower Aglomeracyjny w dniu 06.08.2014

Najniższa oferta Wykonawcy złożona w dniu dzisiejszym jest obecnie wyższa od  środków będących w dyspozycji ZDMiKP: o kwotę 6634,54 zł w ujęciu jednego miesiąca funkcjonowania systemu BRA o kwotę 172.498,00 zł w ujęciu całego okresu realizacji systemu BRA.

Strona 14 z 16