Inne

Zawiadamiamy o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu dla zadania pn.: „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu – ETAP I"

Zapraszamy do zapoznania się z projektem w dniach od: 11 marca do 29 marca 2016r.

Projekt jest dostępny w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a, piętro III, pokój 310 w dni robocze w godzinach pracy Zarządu Dróg.

Projekt dostępny jest również w wersji elektronicznej w postaci zamieszczonych poniżej plików w formacie pdf (archiwum zip).

Głównym celem projektu jest przedstawienie możliwości zagospodarowania terenów bulwarów nadwiślańskich wraz z rozbudową i modernizacją układu drogowego na obszarze od ul. Flotylli Wiślanej do ul. Rybaki w Bydgoszczy, przy uwzględnieniu uwarunkowań terenowych, transportowych, środowiskowych, społecznych oraz ekonomicznych.
W ramach opracowania przewidziano wyposażenie obszaru objętego zagospodarowaniem w elementy małej architektury, siłownie plenerowe, boiska itp. stwarzające miejsce dla odpoczynku i rekreacji zarówno mieszkańcom Bydgoszczy jak i turystom.

Uwagi do projektu można składać od 11 marca do 29 marca 2016r., pisemnie na adres Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wnioski zostaną rozpatrzone tylko i wyłącznie w przypadku uzasadnienia wniosku oraz podania wymaganych danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby prowadzenia procedury wyłożenia projektu do wiadomości publicznej.

Załączniki:
Pobierz plik (Karta Konsultacji.doc)Karta Konsultacji.doc[ ]32 kB
Pobierz plik (Karta Konsultacji.pdf)Karta Konsultacji.pdf[ ]313 kB
Pobierz plik (plansza zbiorcza.pdf)plansza zbiorcza.pdf[ ]8606 kB
Dostęp do URL (/ufiles/rynek.zip)rynek.zip[ ]0 kB

Zawiadamiamy o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu: „Rozbudowa Trasy Wschód- Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego." Dla w/w zadania przygotowano wielowariantową koncepcję układu drogowego.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem w dniach od: 11 marca do: 12 kwietnia 2016 r.

Projekt jest dostępny w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a, piętro III, pokój 310 w dni robocze w godzinach pracy zarządu dróg.

Projekt dostępny jest również w wersji elektronicznej w postaci zamieszczonych poniżej plików w formacie pdf (plik archiwum zip).

Przedmiotem opracowania są trzy warianty rozwiązania układu drogowego Trasy W-Z. Analizowano również jeden podwariant (2 bis). Ogólna charakterystyka poszczególnych wariantów (elementy różniące poszczególne warianty) jest następująca :

Wariant 1
Rozwiązanie o najmniejszym zakresie prac, ze skrzyżowaniami w jednym poziomie (skanalizowanymi, z sygnalizacją świetlną). Nie przewidziano w nim buspasów oraz dopuszczono pojedyncze zjazdy na drogę główną.

Wariant 2
Rozwiązanie, w którym zaprojektowane zostały węzły dwupoziomowe. Trasa główna zostanie poprowadzona w murach oporowych pod ulicami poprzecznymi (ul. Gdańską, ul. Sułkowskiego i Al. Wyszyńskiego) i połączona z nimi za pomocą łącznic. Wiadukty przewidziano w ciągu ulic bocznych (w poziomie terenu). Zaprojektowano buspasy oraz drogi dojazdowe do posesji umożliwiające ograniczenie do minimum ilości zjazdów na drodze głównej.

Wariant 2 bis
Wariant 2 bis różni się od wariantu 2 tym, że nie uwzględnia buspasów. Przewidziane są zatoki autobusowe. Pozwoli to na zmniejszenie zakresu wykupu gruntów.

Wariant 3
Rozwiązanie, w którym zaprojektowane zostaną węzły dwupoziomowe. Trasa główna zostanie przeprowadzona górą, po estakadach nad ulicami przecinającymi Trasę W-Z (ul. Gdańską, ul. Sułkowskiego i Al. Wyszyńskiego). Połączenie ulic poprzecznych z Trasą odbędzie się za pomocą łącznic. Zaprojektowano drogi dojazdowe do posesji umożliwiające ograniczenie do minimum ilości zjazdów na drodze głównej.

Ponadto we wszystkich wariantach zaprojektowano parkingi typu park & ride oraz parkingi rowerowe.
Dla wariantu 3 zaprezentowano jedynie arkusze odróżniające go od wariantu 2 (tj. arkusze nr 2 i 3)

Uwagi do projektu można składać od 11 marca do 12 kwietnia br., pisemnie na adres Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wnioski zostaną rozpatrzone tylko i wyłącznie w przypadku uzasadnienia wniosku oraz podania wymaganych danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby prowadzenia procedury wyłożenia projektu do wiadomości publicznej.

Załączniki:
Pobierz plik (Karta konsultacji.doc)Karta konsultacji.doc[ ]32 kB
Pobierz plik (Karta konsultacji.pdf)Karta konsultacji.pdf[ ]313 kB
Dostęp do URL (/ufiles/Trasa.zip)Trasa.zip[ ]0 kB
Pobierz plik (Wyciąg z opisu technicznego.pdf)Wyciąg z opisu technicznego.pdf[ ]325 kB


Czytaj więcej...

http://zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/drogi-miejskie/infrastruktura-rowerowa
https://www.bra.org.pl/

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. 52 523 28 00 - czynny przez całą dobę
adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytaj więcej...

Informujemy, że w związku z planowaną likwidacją od 16 stycznia 2016 r. niektórych linii lub zmianą ich przebiegu pasażerowie posiadający na te linie bilety okresowe, których okres ważności kończy się po tym terminie mają prawo do przejazdu innymi liniami przebiegającymi po trasie linii zlikwidowanych lub w ich pobliżu, do upływu okresu ważności posiadanego biletu.

W opisanej sytuacji pasażerowie mogą także po 16 stycznia 2016 r. zgłosić się do Centrum Obsługi Klienta (COK) mieszczącego się w siedzibie ZDMiKP ul. Toruńska 174a w celu zmiany na bilecie zakodowanym na karcie BKM numeru linii na inną wybraną linię lub poprosić o anulowanie biletu, uzyskując zwrot jego wartości proporcjonalnie do okresu niewykorzystania, bez żadnych dodatkowych potrąceń.

Zmianę numeru linii można dokonać w COK w dni robocze w godz. 7.00 do 17.00, natomiast anulowanie biletu w godz. 7.00 do 14.00.

Szczegółowa informacja dotycząca procedury anulowania biletu znajduje się na stronie www.zdmikp.bydgoszcz.pl

Uwaga: Bilety okresowe na nowe linie, które zostaną uruchomione od 16 stycznia 2016 r. będą dostępne w sieci sprzedaży Bydgoskiej Karty Miejskiej (kioski , automaty, sklep internetowy) od dnia 11 stycznia 2016 r. Dotyczy to linii nr 9, 10, 62, 82, 89.

Strona 4 z 11