Inne

Naczelnik Wydziału

Jacek Piotrowski

ul. Redłowska 8, pok. 15

tel. 52 582 27 15

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.          

Zastępca Naczelnika Wydziału

Jacek Bartkowiak

ul. Redłowska 8, pok. 15

tel. 52 582 27 15

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kompetencje i zadania

Drogi twarde i gruntowe:

- bieżące utrzymanie nawierzchni dróg twardych i chodników (remonty nawierzchni, nakładki),

- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej,

- planowanie, organizacja i nadzorowanie robót w zakresie zimowego utrzymania dróg,

- bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych (profilowanie) wykonywane przez obwody drogowe,

- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, oraz tablic z nazwami ulic,

- prowadzenie ewidencji dróg – książki drogi wraz z bieżącą aktualizacją.

Naczelnik Wydziału

Katarzyna Bołka

ul. Toruńska 174a, pok. 211

tel. 52 582 27 24

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

Zastępca Naczelnika Wydziału

Andrzej Kuś

ul. Toruńska 174a, pok. 212

tel. 52 582 27 92

email: andrzej.kus@zdmikp.bydgoszcz.pl 

Kompetencje i zadania

 1. wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego (sieci, tymczasowe obiekty budowlane, reklamy, miejsca na prawach wyłączności),
 2. wydawanie zezwoleń i naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót budowlano-montażowych, obiektów lub stoisk handlowych, na prowadzenie letnich ogródków, umieszczanie reklam oraz za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności,
 3. wydawanie zezwoleń na użytkowanie gruntów w pasie drogowym,
 4. nadzór nad wywiązywaniem się stron z warunków określonych w wydanych zezwoleniach na zajęcie pasa drogowego oraz dokonywanie odbiorów po ich zakończeniu,
 5. przygotowywanie i przekazywanie do Ubezpieczyciela dokumentacji dotyczącej zgłaszanych szkód komunikacyjnych.

Naczelnik Wydziału

Anna Koźlińska

ul. Toruńska 174a, pok. 11

tel. 52 582 27 40

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Zastepca Naczelnika Wydziału

Bożena Łukasik

ul. Toruńska 174a, pok. 11

tel. 52 582 24 50

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl

Kompetencje i zadania

 1. pobieranie opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) w Bydgoszczy,
 2. prowadzenie sprzedaży biletów, abonamentów SPP, kart płatniczych oraz przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu nałożonych opłat dodatkowych poprzez własne punkty kasowe,
 3. kontrola i rozliczanie sprzedaży biletów w sieci własnej i obcej oraz utargów uzyskanych bezpośrednio z SPP,
 4. wdrażanie i stosowanie nowoczesnych technologii biletowych – sprzedaż biletów okresowych na elektronicznej karcie, opłaty za przejazd przy pomocy telefonu komórkowego i inne (nadzór, obsługa i rozliczanie systemu Bydgoskiej Karty Miejskiej),
 5. wydawanie identyfikatorów dla osób niepełnosprawnych, parkujących w SPP,
 6. przygotowywanie projektów zmian obowiązującego systemu taryfowego w komunikacji publicznej, w systemie ulg i zwolnień z opłat oraz w Strefie Płatnego Parkowania
 7. rozpatrywanie skarg, reklamacji i odwołań złożonych przez pasażerów z tytułu prowadzonej kontroli biletów oraz od kierowców korzystających z SPP,
 8. dystrybucja informacji pasażerskich w środkach komunikacji publicznej oraz w punktach kasowych (cenniki, wykazy ulg, przepisy porządkowe itp.)

Czytaj więcej...

 

Uprzejmie informujemy, że trwa akcja wymiany wkładek do legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" uprawniających, na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy, do darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
Pasażerowie, którzy posługują się wkładkami wydanymi do 31.12.2013 r. powinni niezwłocznie dokonać ich wymiany w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy przy ul. Warmińskiego 10.
Biuro czynne jest w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00.
Informujemy, że nowe wkładki wydawane od 01.01.2014 r. oznaczone są serią MMXIII.

Strona 10 z 11