Inne

Załączniki:
Pobierz plik (CENY BILETÓW OD 01.01.2022.pdf)CENY BILETÓW OD 01.01.2022.pdf[ ]1393 kB

Zawiadamiamy o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektów rozbudowy wraz z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego dla ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy.
Zapraszamy do zapoznania się z projektem w dniach od 27 lipca do 10 sierpnia 2015 r.
Projekt jest dostępny w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a, piętro III, pokój 303 w dni robocze w godzinach pracy Zarządu.
Projekt dostępny jest również w wersji elektronicznej w postaci zamieszczonych poniżej plików w formacie pdf.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja rozbudowy wraz z budową infrastruktury dla ruchu rowerowego dla ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy. Na ulicy tej na odcinku od ulicy Kraszewskiego do ulicy Czarna Droga zaprojektowano wydzielone drogi dla rowerów po obu stronach, natomiast na odcinku od ulicy Czarna Droga do ulicy Granicznej po stronie północnej zaprojektowano wydzieloną drogę rowerową, a po stronie południowej ruch rowerowy ma odbywać się na jezdni serwisowej (na której zostanie wprowadzone dopuszczenie do ruchu rowerów pod prąd na drodze jednokierunkowej). Na ostatnim odcinku (od ulicy Granicznej do ronda Grunwaldzkiego) zaprojektowano wydzielone drogi dla rowerów po obu stronach – na końcu powiązane z drogami projektowanymi wokół ronda.
W projekcie ujęte zostały niezbędne korekty układu drogowego – jezdni, przystanków komunikacji publicznej, chodników – bez których niemożliwe byłoby zaprojektowanie infrastruktury dla ruchu rowerowego.
Uwagi do projektu można składać od 27 lipca do 10 sierpnia 2015 br., pisemnie na adres Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wnioski zostaną rozpatrzone tylko i wyłącznie w przypadku podania wymaganych danych osobowych.

Czytaj więcej...

Jak się będzie podróżować po Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym? Jakie i gdzie pojawią się nowe inwestycje infrastruktury transportowej: drogowej, kolejowej, autobusowej, tramwajowej i rowerowej? Co o nich sądzisz? Co byś proponował zmienić lub udoskonalić?
TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE I JEST DLA NAS WAŻNY!
TO TRANSPORT DLA CIEBIE!
Konsultacjom społecznym poddane zostaje "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia" opracowywane w ramach Projektu: „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu".
Projekt realizowany jest przez Partnerstwo: Gmina Miasta Toruń (lider), Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu. Projekt o wartości 646 951 € dofinansowany jest z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w kwocie 549 909€ euro.
Mieszkańców Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zapraszamy na spotkania otwarte. Terminy i miejsca spotkań zostaną podane na plakatach i ulotkach.
Więcej informacji o Studium i konsultacjach społecznych zostanie podane w późniejszym terminie.

Naczelnik Wydziału

Dorota Boroń

ul. Toruńska 174a, pok. 304

tel. 52 582 27 84

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       

Zastępca Naczelnika Wydziału

Katarzyna Bałażyk

ul. Toruńska 174a, pok. 305

tel. 52 582 27 35

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kompetencje i zadania

- w zakresie inżynierii ruchu:

 1. prowadzenie zadań związanych z wprowadzaniem organizacji ruchu na drogach publicznych oraz wewnętrznych zarządzanych przez ZDMiKP, w tym opiniowanie projektów organizacji ruchu,
 2. kontrola wykonania projektów organizacji ruchu,
 3. prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, we współpracy z właściwym organem
 4. planowanie, przygotowanie i nadzorowanie prac, dotyczących budowy i modernizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz zgodności tych urządzeń                             z zatwierdzoną organizacją ruchu,
 5. wykonywanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
 6. realizacja programu rozwoju dróg rowerowych,
 7. gromadzenie danych, inicjowanie oraz prowadzenie badań i analiz w zakresie bezpieczeństwa ruchu,
 8. gromadzenie danych o sieci drogowej dla celów planistycznych i statystycznych,
 9. udział w planowaniu układów komunikacyjnych,
 10. udział w weryfikacji projektów budowy, rozbudowy i przebudowy układu transportowego miasta, w zakresie inżynierii ruchu,
 11. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych,
 12. zbieranie, ocena i wykorzystanie danych, materiałów i informacji dotyczących inżynierii ruchu,
 13. wydawanie opinii do decyzji administracyjnych na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, rajdy, zgromadzenia, inne),
 14. współpraca w zakresie opiniowania wniosków o zajęcie pasa drogowego, w tym                  w zakresie lokalizacji reklam,
 15. prowadzenie analiz i statystyki wykorzystania miejsc parkingowych,
 16. przekazywanie danych dla aktualizacji ewidencji dróg,
 17. planowanie i wdrażanie rozwoju Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego, przy współpracy z innymi podmiotami i wydziałami ZDMiKP,
 18. kontrola prawidłowości funkcjonowania systemu sterowania ruchem,
 19. kontrola prawidłowości projektów sygnalizacji świetlnej wdrażanych w ramach Centrum,
 20. przygotowywanie wdrożeń, dla kolejnych obszarów miasta w zakresie ITS,
 21. prowadzenie analiz ruchu i mikrostymulacji ruchu,
 22. wdrażanie on-line zmian w sygnalizacjach świetlnych,
 23. rozbudowa systemów sterowania ruchem w zakresie funkcjonalnym oraz terytorialnym,
 24. udział w przygotowywaniu i weryfikacji dokumentacji budowy, rozbudowy i przebudowy urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz systemów sterowania ruchem i sieci teletechnicznej,
 25. udział w tworzeniu planów rzeczowo - finansowych rocznych i wieloletnich) w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz systemów sterowania ruchem i sieci teletechnicznej.”

   - w zakresie zarządzania ruchem (ITS) :

 

 1. kontrola prawidłowości funkcjonowania systemu sterowania ruchem,
 2. kontrola prawidłowości projektów sygnalizacji świetlnej wdrażanych w ramach Centrum,
 3. przygotowywanie wdrożeń, dla kolejnych obszarów miasta w zakresie ITS,
 4. prowadzenie analiz ruchu i mikrostymulacji ruchu,
 5. wdrażanie on-line zmian w sygnalizacjach świetlnych,
 6. rozbudowa systemów sterowania ruchem w zakresie funkcjonalnym oraz terytorialnym,
 7. udział w przygotowywaniu i weryfikacji dokumentacji budowy, rozbudowy i przebudowy urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz systemów sterowania ruchem i sieci teletechnicznej,
 8. udział w tworzeniu planów rzeczowo - finansowych rocznych i wieloletnich) w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz systemów sterowania ruchem i sieci teletechnicznej.”

 

Strona 6 z 11