Inne

Zapraszamy do zapoznania się z projektami w dniach od: 24 stycznia do 07 lutego 2017r.

Projekt jest dostępny w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a, piętro III, pokój 303 w dni robocze w godzinach pracy Zarządu Dróg.

Projekt dostępny jest również w wersji elektronicznej w postaci zamieszczonych poniżej plików w formacie pdf.

Przedmiotem koncepcji jest modernizacja dwutorowej linii tramwajowej na ul. Toruńskiej na odcinku od ronda Toruńskiego do ul. Spokojnej oraz od zajezdni tramwajowej do ul. Spadzistej łącznie z pętlą tramwajową.

Koncepcja zakłada między innymi modernizację wszystkich przystanków, przebudowę pętli „Stomil” oraz wprowadzenie systemu ITS, nadającego priorytet pojazdom szynowym, a także przebudowę fragmentów układu drogowego wynikającą z modernizacji torowiska tramwajowego. Poza tym koncepcja uwzględnia możliwość budowy chodników oraz  drogi  rowerowej na ul. Toruńskiej od skrzyżowania z ul. Perłową do granic miasta oraz parkingu typu „park&ride” oraz „park&bike” w rejonie przystanku przy ul. Spadzistej.

Uwagi do projektu można składać od 24 stycznia do 07 lutego 2017r., pisemnie na adres Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wnioski zostaną rozpatrzone tylko i wyłącznie w przypadku uzasadnienia wniosku oraz podania wymaganych danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby prowadzenia procedury wyłożenia projektu do wiadomości publicznej.

Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową Starego Rynku. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta projektanci przedstawili radnym zakładane zmiany. Czekamy na opinie bydgoszczan.

– Debata na temat zagospodarowania tego miejsca wzbudza duże emocje - mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Stąd przygotowany projekt zakłada przede wszystkim uporządkowanie funkcji, które już pełni Stary Rynek oraz poprawę estetyki. Jestem przekonany, że ten cel udało się osiągnąć. Jednocześnie liczę, że wyeksponowanie ciekawych, istniejących elementów architektonicznych oraz wprowadzenie dodatkowych elementów jak fontanna, iluminacje czy pas świetlny wyznaczający 18 południk sprawi, że to miejsce zyska na atrakcyjności. Kluczowa jest jednak poprawa estetyki. Stała organizacja ruchu będzie jeszcze przedmiotem prac. Będziemy na pewno posiłkować się opiniami bydgoszczan. Zależy mi na tym, by Stary Rynek był miejscem dedykowanym przede wszystkim pieszym oraz rowerzystom.

Jednym z kluczowych elementów projektu jest remont i przebudowa nawierzchni. Chodniki znajdujące się przy pierzejach zostaną poszerzone. Ta zmiana umożliwi lokalizację letnich ogródków blisko budynków w sposób nie utrudniający przejścia pieszym. Zostaną one wyłożone granitowymi płytami, co jest spójne z wcześniejszym etapem rewitalizacji Starego Miasta. Nawierzchnie przeznaczone do poruszania się samochodów wykonane zostaną z kamiennej kostki rzędowej. Użyty zostanie część kamieni , którymi obecnie wybrukowane są jezdnie Starego Rynku. Jezdnie i chodniki znajdą się w jednym poziomie co ułatwi poruszanie się pieszym po płycie Starego Rynku. Centralna część placu zostanie wyłożona płytami granitowymi w kolorze szaro-żółtym o zróżnicowanych wymiarach. Schemat ułożenia ma wyróżniać nasz rynek od innych miast. Wokół płyt wykonana zostanie opaska z szarej kostki granitowej. Do jej budowy również zastosowane zostaną kamienie obecnie wbudowane w płytę Starego Rynku.

W miejscu nieistniejącej pierzei zachodniej zaprojektowano niską fontannę. Ma ona podkreślać związki miasta z wodą. Ma również zachęcać do spędzania w tym miejscu wolnego czasu. Niecka w kształcie prostopadłościanu będzie na co dzień spowita cienką taflą wody skrywającej dysze tryskające wodą. Fontanna mająca charakter „tryskających szampanów" będzie składała się z 60 dysz strumieniowych i 7 wieloobrazowych wyposażonych w lampy do iluminacji. Iluminacja pojawi się także przy zabytkowej fontannie Kupffendera. Reflektory zostaną zamontowane na pobliskich lampach ulicznych.

Estetyka i ład zapanować mają w części wschodniej Starego Rynku wykorzystywanej jako miejsce ogródków letnich. Wszystkie parasole zostaną ujednolicone (kolor oraz kształt). W nawierzchni znajdą się stałe elementy wyznaczające stałe miejsce ich rozstawiania.

Wyremontowane zostanie też oświetlenie. Słupy w formie pastorałów pozostaną, ale zostaną poddane renowacji oraz wyposażone w kaskadowe konstrukcje kwietnikowe. Pomalowane zostaną na kolor grafitowy. Usunięta zostanie tez latarnia znajdująca się na środku placu.
W narożnikach rynku pojawią się estetyczne ławki. Stacja roweru miejskiego zostanie przeniesiona
Nowością będzie pas świetlny LED wyznaczający przebieg 18 południka. Będzie on wyznaczony także na obu końcach dwoma świecącymi słupkami.

Pomnik Walki i Męczeństwa pozostanie na Starym Rynku. Zostanie tylko nieznacznie przesunięty w kierunku północno-zachodnim. W ten sposób będzie też elementem zamykającym oś widokową biegnącą wzdłuż północnej pierzei.

Lepiej wyeksponowana zostanie płyta upamiętniająca wkroczenie Wojska Polskiego do Bydgoszczy w 1920 roku.

Nowością będzie chowany punkt odbioru energetycznego, który ułatwi organizację imprez na Starym Rynku, nie psując estetyki. W zachodniej części Starego Rynku powstanie też infrastruktura techniczna , która umożliwi w przyszłości wyświetlanie mappingu (efektowne nakładanie dwuwymiarowego obrazu na okoliczne budynki).

Prezentację obrazującą zakres proponowanych zmian można pobrać TUTAJ.

Poza tym ze szczegółowym planem można zapoznać się w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a, piętro III, pokój 310 w dni robocze w godzinach pracy tej jednostki. Uwagi do opracowanego projektu można składać do 17 lipca pisemnie na adres Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz) lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski zostaną rozpatrzone tylko i wyłącznie w przypadku uzasadnienia wniosku oraz podania wymaganych danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby prowadzenia procedury wyłożenia projektu do wiadomości publicznej.

Warto wiedzieć

Wykonawcą projektu była firma GM Architekci. Projekt uzyskał pozytywna rekomendację Społecznej Rady ds. Estetyki, miejskiego plastyka oraz konserwatora zabytków. Na rewitalizację Starego Miasta w tegorocznym budżecie zarezerwowano kwotę 12 mln zł. Prace budowlane zakończą się na przełomie 2017 i 2018 roku. Będą skoordynowane z remontem kolejnych ulic na Starym Mieście, m.in. Rybiego Rynku, Grodzkiej, Przy Zamczysku, Przyrzecze i Pod Blankami.

Załączniki:
Pobierz plik (Karta Konsultacji.doc)Karta Konsultacji.doc[ ]32 kB
Pobierz plik (Karta Konsultacji.pdf)Karta Konsultacji.pdf[ ]458 kB

Zapraszamy do zapoznania się z projektami w dniach od: 27 czerwca do 10 lipca 2016r.

Projekt jest dostępny w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a, piętro III, pokój 310 w dni robocze w godzinach pracy Zarządu Dróg.

Projekt dostępny jest również w wersji elektronicznej w postaci zamieszczonych poniżej plików w formacie pdf.

Ulice Leszczyna (od ul. Widok do linii kolejowej), Osada (od ul. Chłopskiej do ul. Żytniej) i Byszewska, dla których przygotowano koncepcje są ulicami gruntowymi wskazanymi do realizacji w „Wieloletnim programie utwardzenia ulic gruntowych zlokalizowanych w Bydgoszczy" przyjętego Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr 23/403/15 z dnia 30.12.2015r. w latach 2016-2017.
W ramach opracowania zaproponowano wprowadzenie stref zamieszkania oraz rozwiązań fizycznie wpływających na zmniejszenie prędkości poruszania się kierowców. Zaproponowane elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) mają również na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszających się po ulicach.

Uwagi do projektu można składać od 27 czerwca do 10 lipca 2016r., pisemnie na adres Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wnioski zostaną rozpatrzone tylko i wyłącznie w przypadku uzasadnienia wniosku oraz podania wymaganych danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby prowadzenia procedury wyłożenia projektu do wiadomości publicznej.

Zawiadamiamy o wyłożeniu do wiadomości publicznej koncepcji programowo-przestrzennych dla zadania pn.: „Budowa ulic Pijarów, Gawroniej i Siedleckiej" w ramach „Programu utwardzenia ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy"

Zapraszamy do zapoznania się z projektami w dniach od: 13 czerwca do 26 czerwca 2016r.

Projekt jest dostępny w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 174a, piętro III, pokój 310 w dni robocze w godzinach pracy Zarządu Dróg.

Projekt dostępny jest również w wersji elektronicznej w postaci zamieszczonych poniżej plików w formacie pdf.

Ulice Pijarów, Gawronia i Siedlecka (na odcinku od ul. Koronowskiej do ul. Chmielnej), dla których przygotowano koncepcje są ulicami gruntowymi wskazanymi do realizacji w „Wieloletnim programie utwardzenia ulic gruntowych zlokalizowanych w Bydgoszczy" przyjętego Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy nr 23/403/15 z dnia 30.12.2015r. w latach 2016-2017.
W ramach opracowania zaproponowano wprowadzenie stref ograniczonej prędkości (strefa zamieszkania 20km/h i strefy „tempo 30") oraz rozwiązań fizycznie wpływających na zmniejszenie prędkości poruszania się kierowców. Zaproponowane elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) mają również na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu poruszających się po ulicach.
Ulica Siedlecka została zaprojektowana z myślą o umożliwieniu ruchu transportu zbiorowego.

Uwagi do projektu można składać od 13 czerwca do 26 czerwca 2016r., pisemnie na adres Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy lub mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wnioski zostaną rozpatrzone tylko i wyłącznie w przypadku uzasadnienia wniosku oraz podania wymaganych danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby prowadzenia procedury wyłożenia projektu do wiadomości publicznej.
.

Strona 3 z 11