Inne

Czytaj więcej...

 

Uprzejmie informujemy, że trwa akcja wymiany wkładek do legitymacji „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" uprawniających, na mocy uchwały Rady Miasta Bydgoszczy, do darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
Pasażerowie, którzy posługują się wkładkami wydanymi do 31.12.2013 r. powinni niezwłocznie dokonać ich wymiany w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy przy ul. Warmińskiego 10.
Biuro czynne jest w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00.
Informujemy, że nowe wkładki wydawane od 01.01.2014 r. oznaczone są serią MMXIII.

Program edukacyjny dla klas III-V szkół podstawowych
„Wychowanie do bezpiecznych i kulturalnych zachowań w środkach komunikacji publicznej"

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w specjalnym projekcie edukacyjnym, przygotowanym przez ZDMiKP w Bydgoszczy. Program kierowany jest do uczniów szkół podstawowych będących w wieku, w którym rozpoczynają samodzielne podróże do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne, wycieczki do kin, kolegów, itp. Z tego właśnie względu przyzwyczajanie najmłodszych mieszkańców miasta do transportu publicznego ma ogromne znaczenie dla ich bezpieczeństwa, ale też i ogólnej świadomości postaw proekologicznych.

Najważniejsze cele zajęć:
- wychowanie do bezpiecznych i kulturalnych zachowań w środkach komunikacji publicznej,
- nauka korzystania z rozkładów jazdy i planerów podróży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
- promocja komunikacji publicznej jako wygodnego, bezpiecznego i ekologicznego środka transportu,
- promocja komunikacji publicznej jako alternatywnego dla samochodu środka transportu,
- budowanie pozytywnych skojarzeń związanych z komunikacją miejską w Bydgoszczy.

Tematyka zajęć zawiera się w podstawie programowej dla szkoły podstawowej, klasy IV-VI „Zajęcia techniczne z wychowaniem komunikacyjnym", oraz rozszerza tę tematykę o zagadnienia współcześnie istotne społecznie. Ponadto program wpisuje się w „Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020".

Podstawowe założenia organizacyjne programu:
- czas zajęć: dwie godziny lekcyjne (z przerwą), lub trzy godziny w przypadku wycieczki na zajezdnię,
- zajęcia prowadzone są nieodpłatnie dla, chętnych szkół/klas, przez pracowników ZDMIKP w Bydgoszczy posiadających wykształcenie pedagogiczne,
- zajęcia prowadzone są w budynku szkoły, która zgłosiła się do udziału w zajęciach, w odpowiednio przygotowanej sali oraz na terenie zajezdni autobusowej MZK, przy ulicy Inowrocławskiej,
- organizatorem zajęć jest ZDMIKP w Bydgoszczy, przy współpracy z MZK Sp. z o.o.,
- podczas zajęć dzieci pozostają pod opieką nauczyciela,

Do prowadzenia zajęć niezbędna jest sala ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu. Liczba komputerów powinna zagwarantować pracę maksymalnie dwóch uczniów przy każdym stanowisku (w wyjątkowych przypadkach trzech). W sali powinien być dostępny projektor umożliwiający wyświetlenie prezentacji.

W celu zgłoszenia swojej klasy lub szkoły nauczyciele proszeni są o kontakt z ZDMiKP, nr tel.: 52 582 27 60
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej...

Strona 11 z 11